Europa en zijn symbolen

Ter versterking van de identiteit van de Europese Unie zijn er niet alleen een vlag en een embleem. Ook wordt op Europese manifestaties als Europese hymne de muziek gespeeld van de `Ode an die Freude' uit het vierde deel van de Negende Symfonie van Beethoven. Er is geen tekst bij dit Europese `volkslied'. In artikel I-8 van de Grondwet wordt de hymne genoemd als één van de symbolen van de Unie. De tekst van dit artikel omschrijft daarnaast de vlag: ,,Een cirkel van twaalf gouden sterren op een blauw veld''. De munt van de Unie is de euro, die in gebruik is bij twaalf van de 25 lidstaten. Op 9 mei wordt volgens de Grondwet de `Dag van Europa' ,,in de gehele Unie gevierd''. Op die dag in 1950 legde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in een rede het fundament voor wat de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal zou worden – de voorloper van de Europese Unie. Artikel I-8 van de Grondwet vermeldt ook het devies van de Unie: ,,In verscheidenheid verenigd''.