Emeriti

De gepensioneerde wiskundigen en informatici van de TU Eindhoven hebben het getroffen. Een half-inpandig zaaltje – ongeschikt voor regulier personeel – is door de faculteit ingericht voor emeriti en andere gepensioneerden. Er zijn vijf blokken van vier bureaus; bij elk bureau hoort een pc, een ladenkast en een `legkast', per blok is er een telefoon. De bewoners van dit 'Avondrood', ook wel 'Verenigde Emeritaten' genoemd, genieten enige administratieve ondersteuning en zijn over het algemeen zeer tevreden. De jongste van ons is begin zestig, de oudste 86. Sommigen komen bijna dagelijks, anderen enkele uren per week. De meesten houden zich inderdaad met hun vak bezig: onderzoek, redactiewerk, adviezen of (informeel) onderwijs; niemand heeft een aanstelling; in het zaaltje zijn meestal alleen pc's te horen. Eén van de weinige nadelen van deze concentratie van ouderen is het onverbiddelijke `natuurlijk verloop'.