Eigenheid verloren

Aydin Akkaya (39), Bergen op Zoom, raadslid GroenLinks:

,,Mijn partij GroenLinks voert een landelijke campagne voor een ja tegen de Europese Grondwet. De partijgenoten zullen het Nederlandse volk wijzen op de voordelen van de wet, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en bij het bestrijden van dierenleed. Ik zie niet in dat daar een nieuwe Grondwet voor nodig is. Dat soort zaken kan best via andere afspraken worden verbeterd.

,,Voorzover ik weet heb ik de Grondwetkrant niet in de bus gekregen. Ik heb hem in elk geval niet gelezen. Wel heb ik begrepen dat de inhoud tamelijk omslachtig is. Er is veel tijd nodig om je daarin te verdiepen, en die luxe heeft de burger niet. Waarom wordt de burger niet geïnformeerd op hoofdlijnen? Mijn nekharen gingen overeind staan.

,,Premier Balkenende en de Nederlandse leden van het Europees Parlement promoten de Grondwet. Ik ben bang dat zij dat niet zozeer doen in het belang van Nederland, maar in hun eigen belang. Zij stellen hun persoonlijke ontwikkeling voorop. De europarlementariërs krijgen méér te zeggen, maar de werkelijke invloed van hun land zal heel beperkt blijven. Bij de stemmingen in Brussel is de Nederlandse invloed slechts 3 procent, heb ik begrepen.

,,Ik blijf tegen de Grondwet, daar heeft alle propaganda niets aan veranderd. Ik ben bang dat de eigenheid van de EU-landen door de Grondwet verloren gaat. De kleine staten zullen ja-knikkers worden, de grote worden de baas. De Europese Unie wordt een log machtsblok, met onbegrijpelijke regels. Een voorbeeldje? In Spanje lagen miljoenen kilo's sinaasappelen te rotten; dat was te wijten aan Europese afspraken. Waarom brachten ze die vruchten niet naar een land in een ver werelddeel waar kinderen doodgaan van de honger?''

    • Guido de Vries