Een blok tegen China en VS

Lodewika van der Zee-Dijkstra (81), Leeuwarden:

,,Ja, ik ga stemmen, daar is niets aan veranderd. En ik stem voor. Laatst hoorde ik Chirac op de tv praten en die legde heel duidelijk uit waarom we voor moeten stemmen. Europa moet gewoon een blok kunnen vormen tegen China dat opkomt als economische macht en tegen de Verenigde Staten. Als we dat niet doen, bestaat het gevaar dat we ondersneeuwen bij deze grootmachten.

,,Samen sta je gewoon sterker. Als er een Europese Grondwet is, wordt de eenheid hechter. Hoewel de effecten ervan pas op lange termijn zichtbaar zullen worden, is zo'n wet beslist noodzakelijk. Samen kun je bijvoorbeeld de criminaliteit, de vrouwenhandel en het terrorisme beter aanpakken.

,,Ik heb die informatiekrant proberen te lezen. Maar de lettertjes waren veel te klein. Bovendien was het taalgebruik te moeilijk en te ambtelijk voor gewone mensen. Die folder heb ik nog niet gelezen. Ik vind de hele informatievoorziening overigens zeer beperkt. Dat doen ze met gewone verkiezingen toch ook niet? Dat referendum is al heel binnenkort! Ik denk dat de regering expres weinig informatie geeft. Ze hopen dat als mensen minder weten, ze sneller geneigd zullen zijn voor te stemmen.

,,Ach, de gewone man heeft weinig invloed. Ook al stemt Nederland tegen, dan komt die Grondwet er toch. Ik denk overigens dat als een meerderheid tegen is, we minder geloofwaardig worden in Europa. Stem je voor, dan heb je een flinke poot om op te staan. Wat er nog in die Grondwet moet staan? Dat Nederland niet alleen opdraait voor de waterkering. Als klein landje kunnen we dat niet alleen bekostigen, dus heel Europa moet meebetalen aan een goede zeewering. Dus ook landen die niet aan zee grenzen.''

    • Karin de Mik