Dagvaarding Aegon

Stichting `Koersplan de weg kwijt' vindt het aanbod van verzekeringsconcern Aegon om beleggers te compenseren volstrekt onvoldoende. De stichting, waar 8.000 ontevreden beleggers zich bij hebben aangesloten, zal Aegon-dochter Spaarbeleg dagvaarden om een hogere schadevergoeding te eisen.

Aegon maakte gisteren bekend klanten van Koersplan voor een bedrag van in totaal 200 miljoen euro te compenseren. Dat gebeurt door de premies voor levensverzekeringen die in het beleggingsproduct zijn ingebouwd te verlagen, zowel met terugwerkende kracht als voor de toekomst.

De stichting noemt de reparatie van Aegon ,,een stap in de goede richting maar volstrekt onvoldoende compensatie voor de gemaakte fouten''. Volgens een woordvoerder behoren sommige beleggers volledig schadeloos te worden gesteld. De stichting meent dat rendementsberekeningen van Aegon nog steeds niet kloppen, ook niet als gecorrigeerd wordt voor de premies voor overlijdensrisico die tot 1995 in alle brochures werden verzwegen. Daarvoor zou Aegon-dochter Spaarbeleg geen verklaring hebben.

Behalve de rekenfouten is er volgens de beleggers sprake van misleidende communicatie. Deelnemers van Koersplan kregen allen dezelfde rendementsprognoses voorgeschoteld, hoewel die in belangrijke mate verschilden door de leeftijd van de klanten. Hoe ouder de belegger, hoe een groter deel van de inleg aan verzekeringspremies wordt besteed.

De geste van Aegon aan beleggers is de tweede in korte tijd. Drie maanden geleden kondigde Aegon een schikking aan met Dexia in de Legio Lease-affaire, waarbij het 218 miljoen euro betaalde aan Dexia. ia.