'comitologie' 1

In het Zaterdags Bijvoegsel van 14 mei stond een stuk over de `comitologie', het verschijnsel dat in de EU talloze beslissingen worden genomen door comités van ambtenaren uit de lidstaten. Op www.nrc.nl een discussie waaraan u zelf een bijdrage kunt leveren. Hier twee bijdragen.

1

Een goed en lezenswaardig verhaal over de comitologie. Wel jammer is dat het artikel eigenlijk nergens duidelijk aangeeft dat ook op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau comités van allerlei aard regelgeving uitwerken.

Het lijkt er dus op dat dit weer iets uitzonderlijks is in Europa. Heeft iemand wel eens in kaart gebracht hoeveel comités er in een stad als Amsterdam zijn op gemeentelijk niveau en hoe (on)democratisch en doorzichtig die functioneren?

Ik heb in de 19 jaar dat ik EU-ambtenaar ben bij verschillende afdelingen van de Europese Commissie veel comités in werking gezien. De lidstaten die veel (door hen zelf geëiste) invloed uitoefenen konden het vaak niet eens worden en dan bleek de oplossing van de Commissie een goed compromis. Dan is het natuurlijk wel irritant altijd weer te moeten lezen (ook in kwaliteitskranten als de NRC) dat `the faceless EU-bureaucrats' weer iets bedacht hadden achter gesloten deuren.

Ik ben het dan ook helemaal eens met Rhinard dat er op de achtergrond `een fenomenaal efficiënt en effectief bestuurssysteem' is dat de machine draaiende houdt. Het beruchte democratische deficit is meer een kwestie van de gebrekkige controle via bijvoorbeeld de Tweede Kamer of de achterkamertjespolitiek van de ministers in de Europese raden.

    • Dick Nieuwenhuis