Castraatloze Commissie

Art.I-26 (4) De leden van de Commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

Het duurt nog even, maar het gaat er echt van komen: een kleinere Europese Commissie. Voor menigeen was het een nachtmerrie: een Commissie van straks misschien wel dertig leden. Zij voorzagen flinterdunne portefeuilles en dus een onevenwichtige en daardoor krachteloze Commissie. Talrijke varianten werden bedacht om tegemoet te komen aan de vele EU-landen die wensten vast te houden aan een `eigen' lid in het dagelijks bestuur van de Unie. Zoals Commissieleden zonder stemrecht.

Maar deze `castraat-commissaris', zoals die alras ging heten, heeft de EU-Grondwet niet gehaald. Uiteindelijk won het compromis om in de eerstvolgende Europese Commissie (2009-2014) nog één lid uit elk EU-land op te nemen en daarna het aantal leden te beperken tot tweederde van het aantal lidstaten. Ze worden dan gerecruteerd volgens een toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid tussen de lidstaten.

Een andere noviteit is de commissaris die zich voortaan minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie mag noemen. Hij/zij wordt belast met de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheids- en defensiebeleid van de Unie. Maar omdat het primaat daarvan bij de Raad van Ministers ligt, krijgt de nieuwe functionaris twee petten op: lid van de Commissie en speciaal gezant van de Raad. Voor zijn veldwerk krijgt hij een diplomatieke dienst die nu al Extase (External Action Service) is gedoopt.