Beslaglegging op pensioen?

Mijn ex-echtgenoot heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en gaat met zijn nieuwe partner in Frankrijk wonen. Zelf word ik over vijf jaar 65. Ik heb recht op 32 procent van het pensioen van mijn ex-echtgenoot. De pensioenfondsen ABP, PGGM en SPMS willen alleen rechtstreeks aan mij uitkeren als zij een machtiging van hem krijgen. Hij geeft die niet. Daarbij heeft mijn ex ook nog een alimentatieverplichting voor de komende zes jaar. Dit is door de rechtbank onlangs nog eens vastgelegd, na een verzoek van mijn ex om nihilstelling. Is er een mogelijkheid om in Nederland beslag te leggen op pensioen, AOW of een bankrekening? Er is nu al een betalingsachterstand van 3 maanden.

(N.N.)

In 1995 is de verdeling van het pensioen bij scheiding wettelijk geregeld. Mensen die na die tijd gescheiden zijn hebben recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Voor de verdeling van het pensioen zijn verschillende mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de pensioenrechten om te zetten. In dat geval zou u een zelfstandig recht op de pensioenuitkering krijgen. Dan zou u pensioen krijgen vanaf uw 65ste - de leeftijd van uw ex-man speelt geen rol - en het pensioenfonds zou dit geld direct aan u uitbetalen. Bij u is het anders geregeld. Waarschijnlijk hebben uw ex-man en u besloten de pensioenrechten niet om te zetten. Of u bent gescheiden voor 1995. Hoe dan ook, u verkeert in een lastige situatie, want u bent afhankelijk van de grillen van uw ex. Zonder zijn toestemming zullen de pensioenfondsen niet rechtstreeks aan u uitkeren. Beslag leggen zou wel kunnen, maar waarschijnlijk alleen als het gaat om achterstallige betalingen en niet om toekomstige vorderingen. In dit geval dus alleen waar het de alimentatieachterstand van drie maanden betreft. Dan hebt u nog steeds geen zekerheid over de pensioenbetalingen. Bovendien kan beslag leggen alleen als er een uitspraak van de rechter ligt. Ik raad u aan een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in echtscheidingen. Kijkt u eens op de website van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars (www.vfas.nl).

    • Wilma van Hoeflaken