Antilliaanse regering wel erg voor het blok gezet

Ik kan mij blijven verbazen over het gebrek aan synchroniteit tussen Nederlandse maatregelen ten aanzien van de Antillen en Aruba en de politieke wil of onwil in de West. Júíst wanneer er, in ieder geval op de Antillen, een regering aan de macht is die tegemoet komt aan Nederlandse wensen, zie de sociale vormingsplicht voor drop-outs en zie de inzet van de regering-Ys op behoorlijk bestuur. En júíst wanneer er zoveel belangrijke stappen moeten worden gezet naar nieuwe bestuurlijke verhoudingen binnen een desintegrerend Koninkrijk. Júíst wanneer in deze context ook voor Nederland belangrijke onderwerpen als deugdelijkheid van bestuur, deugdelijke financiën en rechtshandhaving weer bovenaan de agenda staan. Juist dán gooit Nederland zand in het raderwerk van de samenwerking, door maatregelen te nemen ten aanzien van de toelating van Antilliaanse en Arubaanse jongeren die door elke Caraïbische Nederlander, niet ten onrechte, als discriminerend worden ervaren.

Is het dat een nieuwe minister `gepiepeld' wordt in het kabinet? Kon minister Thom de Graaf wél weerstand bieden tegen ijzeren dame Verdonk, maar Pechtold (nog) niet?

Het is niet de eerste keer dat juist een tot samenwerking bereide Antilliaanse regering door Nederland zo voor het blok wordt gezet. Ik verbaas mij oprecht over dit gebrek aan tact en strategie. Juist wanneer de Antilliaanse en Arubaanse lange tenen wat naar binnen zijn gekruld, wordt er alsnog met een stok op geslagen. Pechtold kan nog zo hard roepen dat als dit niet geregeld kan worden, lastigere onderwerpen als de bestuurlijke veranderingen in de West helemaal moeilijk worden, hij gaat daarbij lichtvaardig voorbij aan het belang van het Nederlanderschap voor Antillianen en Arubanen.

Hoewel het met het oog op het Europees burgerschap van deze groep Nederlanders nog maar de vraag is of er op deze manier geknabbeld kan worden aan het Nederlanderschap, en of dat dan sowieso wel zin heeft, is het een domme zet van de Nederlandse regering om de problematiek van een groep Antilliaanse jongeren te verkiezen boven het succesvol aanpakken van de bestuurlijke vernieuwing die op de Antillen broodnodig is.

    • Janna Koops