VVD dreigt nieuwe WAO te blokkeren

De VVD-fractie in de Tweede Kamer dreigt tegen de nieuwe WAO te stemmen, bij de behandeling van het wetsvoorstel in juni. Dat bleek gisteren tijdens het Kamerdebat waarbij het kabinet de jaarverslagen van de ministeries over 2004 verantwoordde.

Als de VVD haar steun intrekt voor de plannen van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA), is er in de Kamer geen meerderheid meer voor de ingrijpende hervorming van de WAO. De PvdA en de linkse oppositie hebben al aangegeven zich te zullen verzetten tegen het splitsen van de WAO in een uitkering voor volledig arbeidsongeschikten en een inkomensaanvulling voor mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Zij vinden dat eerdere maatregelen, zoals de Wet verbetering poortwachter en de grootscheepse herkeuringsoperatie van 325.000 WAO'ers, al voldoende resultaat afwerpen.

VVD-Kamerlid Bibi de Vries zei tijdens het debat: ,,Als wij verder gaan met de WAO, in de zin dat een verdere aanscherping plaatsvindt zodat mensen die kunnen werken ook gaan werken, zou het wel zo moeten zijn dat de wet die wij dan maken eenvoudig uitvoerbaar is en ook nog wat oplevert. Als dat niet het geval is, moeten wij die wet dan wel gaan invoeren?''

Uit het Jaarverslag 2004 van Sociale Zaken blijkt dat de daling van de WAO-instroom die vanaf 2003 zichtbaar was, vorig jaar is doorgezet. In 2003 waren er 66.000 nieuwe uitkeringen, vorig jaar daalde dit aantal tot 59.000. Eind 2004 waren er 765.000 WAO-uitkeringen en 199.000 anderssoortige uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (WAZ en Wajong).

Vakcentrales en werkgeversorganisaties hebben vandaag een akkoord gesloten over de premieverdeling voor de nieuwe loonaanvullingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De werkgevers blijven de premie betalen, maar mogen tot 50 procent verhalen op de werknemers. Een eventueel koopkrachtverlies van de werknemers zal worden gecompenseerd, maar hoe is nog niet bekend.