`Uitleg van Europese Grondwet moet beter'

Ambtenaren hebben in grote meerderheid kritiek op de manier waarop het kabinet over de Europese Grondwet communiceert. Ze zijn ervan overtuigd dat `Europa' een steeds grotere invloed op hun werk zal hebben en stemmen in meerderheid vóór de Europese Grondwet.

Dat blijkt uit een vandaag verschenen enquète die het blad Binnenlands Bestuur hield onder 2000 lezers waarvan 81 procent ambtenaar is.

Op de vraag: `Hoe beoordeelt u de publieksvoorlichting die het Nederlandse kabinet geeft over de Europese Grondwet', reageert 2 procent met `goed', 13 procent met `voldoende', 35 procent vindt het `matig' en 49 procent `onvoldoende'. Het ambtenarenblad haalt de Maastrichtse hoogleraar René Barents aan die meent dat het kabinet bang is voor een Fortuyn-effect. ,,Het denkt dat als het hartstochtelijk campagne zou voeren voor de Grondwet, de bevolking juist nee zal stemmen als reactie tegen het establishment.''

Vrijwel alle ambtenaren zeggen op 1 juni te gaan stemmen: 41 procent vóór, 32 procent tegen, 1 procent blanco en de rest moet nog een keuze maken. Voor- en tegenstemmers menen beiden dat de Grondwet hun werk `enigszins' (30 procent), `in redelijke mate' (32 procent) of `aanzienlijk' (14 procent) zal beïnvloeden.

Uit de enquète blijkt verder dat de ambtenaren vinden dat zowel de burgers als zijzelf beter op de hoogte zouden moeten zijn van de inhoud van de Grondwet, dan ze zelf zeggen te zijn. Een kwart van de ondervraagden meent het verdrag op hoofdlijnen te kennen (43 procent `enigszins' en 29 procent `niet'). Maar 45 procent van hen vindt dat burgers de Grondwet op hoofdlijnen moeten kennen. Aan zichzelf stellen ze nog hogere eisen: 30 procent van de ambtenaren zou de Grondwet goed moeten kennen, 59 procent vindt `op hoofdlijnen'.

Het kabinet voert de laatste dagen de campagne-activiteiten stevig op. Gisteren in de lunchpauze van het debat over Verantwoordingsdag trok de voltallige ministersploeg het Plein op om daar folders uit te delen. Premier Balkenende is bijna dagelijks op de televisie of radio om voor de Grondwet te pleiten. In een interview met de Volkskrant zegt Balkenende vandaag dat de peilingen, die op een toenemend aantal tegenstanders duiden, ,,een momentopname'' zijn. ,,Een harde, maar waardige en korte campagne'' kan volgens Balkenende de balans doen omslaan in het voordeel van de voorstemmers.