Revaluatie yuan nodig

China beweegt zich klaarblijkelijk met uiterste behoedzaamheid in de richting van een bescheiden revaluatie van de yuan. De Chinese regering blijft erop zinspelen dat binnenkort sprake zal zijn van een nieuwe vaste wisselkoers ten opzichte van de dollar, die zo'n 5 tot 10 procent hoger ligt dan de huidige. Zij is benauwd voor de gevolgen van een drastischer opwaardering voor de Chinese economie. Maar die behoedzaamheid kan ook averechts werken.

De economische en politieke logica van de Chinese regering snijdt zeker hout. Een grootscheepse revaluatie van de yuan zou de Chinese exporteurs er waarschijnlijk toe aanzetten mensen te ontslaan en lonen te verlagen, en dat zou tot sociale onrust kunnen leiden in een land met een enorm aanbod aan arbeidskrachten.

Maar de financiële markten kennen hun eigen wetten. Handelaren weten dat een revaluatie met 5 à 10 procent niet veel helpt om het overschot op de Chinese handelsbalans met de VS te verminderen. Er zou vrijwel meteen politieke druk ontstaan om verder te gaan. En de handelaren zouden harde bewijzen in handen hebben dat de Chinezen bereid zijn om in ieder geval iets te doen.

Het waarschijnlijke antwoord zou een golf van speculatieve beleggingen in de yuan zijn.

Uiteraard heeft China kapitaalcontroles om de speculanten buiten de deur te houden. Maar die zijn een beetje als de Chinese Muur: ze zien er vervaarlijker uit dan ze in werkelijkheid zijn. China verwelkomt investeringen, vooral als ze uit het buitenland komen. Het is nu al moeilijk genoeg om `goed' en `slecht' uit elkaar te houden. Als speculanten de indruk hebben dat een revaluatie niet ver genoeg gaat, zullen ze waarschijnlijk harder hun best gaan doen.

Kortom: een poging om de vaste wisselkoers enigszins aan te passen, zou wel eens kunnen eindigen met de capitulatie van de Chinese autoriteiten. De reële waarde van de yuan wordt momenteel 15 à 30 procent hoger ingeschat dan de huidige waarde. Maar in het bovenstaande scenario zou de koers waarschijnlijk te hoog uitpakken.

Het is daarom beter als China doortastend optreedt en zijn munt in één klap de juiste waardering geeft. Dat zou neerkomen op een revaluatie van zo'n 20 procent. Een sprong van die omvang zou niet alleen de V.S. kalmeren, die met handelssancties dreigen, maar ook de speculanten de wind uit de zeilen nemen.

Er is natuurlijk geen enkele aanwijzing dat Peking zo'n stoutmoedige stap overweegt. Maar verrassingen zijn van essentieel belang voor een succesvolle shocktherapie. Als dat de bedoeling is van de regering, houdt zij haar kaarten goed verborgen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Edward Hadas