Ramsj

Arthur K. Wheelock Jr. (e.a.): A Moral Compass. Gebonden, Rizzoli 1999, 116 blz. van €40,– voor €14,95.

Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam

Nederlandse schilderijen uit de 17de en 18de eeuw zijn een rijke bron voor onderzoek naar zowel de smaak als de normen en waarden in die tijd. Aldus de samenstellers van dit boek, waarin 26 schilderijen onder de loep worden genomen. De bijdragen zijn van o.a. Lawrence Goedde, Mariët Westermann en Henry M. Luttikhuizen. Zij schrijven over onder anderen Gerard ter Borch, Albert Cuyp, Frans Hals en Jan van Goyen. Met goede reproducties, in kleur.

Joachim Fest: Speer, The Final Verdict. Gebonden, Weidenfeld & Nicolson 2001, 417 blz. van €34,50 voor €14,–. Het Martyrium, Amsterdam (www.hetmartyrium.nl)

Biografie van Albert Speer (1905-1981), de beruchte hoofdarchitect van het Derde Rijk. De vooraanstaande Duitse historicus Fest, die ook de memoires van Speer redigeerde, kreeg het verwijt Speers leven te afstandelijk te hebben beschreven en diens misdaden te hebben goedgepraat. Hierover zei Fest onlangs tegen deze krant: `Grote onzin! Ik zou niet voldoende verontwaardiging in mijn teksten hebben gelegd. Dat wilde ik ook niet. Verontwaardiging is goedkoop.'

Thea Roodhuyzen: In woelig vaarwater. Gebonden, De Bataafsche Leeuw 1998, 240 blz. van €31,54 voor €12,50. Steven Sterk Utrecht

Degelijke studie, gebaseerd op een proefschrift, over Nederlandse marineofficieren uit de periode 1779-1802. Tegen het eind van de 18de eeuw verkeerde de Nederlandse zeemacht in een deplorabele toestand. Roodhuyzen plaatst de marine in een breed politiek en maatschappelijk kader en laat zien dat de patriottenstrijd verlammend werkte op de inzetbaarheid van de vloot. Na een ingrijpende reorganisatie kwam er een centraal geleide marine.

Alan Bullock, Stephen Trombley: The New Fontana Dictionary of Modern Thought. Gebonden, HarperCollins 1999, 933 blz. van €48,– voor €20,–. Het Martyrium, Amsterdam (www.hetmartyrium.nl)

Derde, ingrijpend herziene druk van een nuttig naslagwerk over het `moderne denken'. De eerste editie dateert van 1977, de tweede van 1988 en deze van 1999. In korte, heldere, alfabetisch gerangschikte artikelen komen thema's aan bod als: geloof, kunstmatig leven, seksualiteit en het nieuwe feminisme.

Kim Izzo, Ceri Marsh: Stijl is een keuze. Paperback, Arena & Allure, 319 blz. van €17,50 voor €5,90. Steven Sterk Utrecht

Vertaling, door Mireille Vroege, van The Fabulous Girl's Guide to Decorum. In acht hoofdstukken behandelen de auteurs alles wat de moderne, jonge vrouw zou moeten weten op het gebied van werk, vriendschappen, familie, romantiek en seks (wat, zo benadrukken zij, niet hetzelfde is). Er is ook een hoofdstukje over `Trouwen en scheiden'. Een modern etiquetteboek dus, met humor geschreven.

Patrick Rosenkranz: Rebel Visions. Gebonden, Fantagraphics Books 2002, 292 blz. van €42,95 voor €14,95. Scheltema Amsterdam

Tussen 1963 en 1975 werden de Amerikaanse strips grover, politieker, openlijker over seks, geweld en maatschappelijke problemen. Over deze ingrijpende en invloedrijke veranderingen schreef Rosenkranz een degelijke studie waarin hij het leven en werk van vijftig Amerikaanse striptekenaars uit die periode volgt. Het gaat o.a. om Robert Crumb, Art Spiegelman en Bill Griffith. Groot formaat, prachtig geïllustreerd.

Orlando Figes: Natasha's Dance. Paperback, Allan Lane 2002, 727 blz. van €21,75 voor €8,–. Het Martyrium, Amsterdam

Standaardwerk over de culturele geschiedenis van Rusland, geschreven door de Engelse historicus Figes. Figes maakte eerder naam met A people's tragedy, een studie over de Russische Revolutie. Natasha's Dance begint met de bouw van Sint Petersburg in de 18de eeuw, en eindigt met de toespraak die Strawinsky hield toen hij in 1962, na een halve eeuw ballingschap, weer voet op Russische bodem zette. Met eindnoten, een gedetailleerde index en twee fotokaternen.

Henriëtte Boas: Terug in de Den Texstraat. Paperback, Uitgeverij Kok 2002, 160 blz. van €21,90 voor €6,90. Steven Sterk Utrecht

In de Den Texstraat in Amsterdam woonden vóór de Tweede Wereldoorlog veel joden. Op haar onnavolgbare wijze beschrijft Henriëtte Boas het wel en wee van de families en de instellingen die er waren gevestigd. Zelf woonde zij tot haar 28ste op nummer 35. Dit boek, met tientallen zwartwitfoto's, verscheen na Boas' dood en is postuum bewerkt. De vormgeving laat te wensen over.

Mieke de Vos: Niets is zoeter dan Eros. Paperback, Bert Bakker 2003, 84 blz. van €10,– voor €3,90. Steven Sterk Utrecht

In dit boekje staan liefdesgedichten afgedrukt van zes Griekse en Romeinse dichteressen. De meeste gedichten, soms twee regels lang, zijn van de bekende dichteres Sapfo. Daarnaast is geput uit het werk van Korinna, Anyte, Nossis, Erinna en Sulpicia. Met een inleiding door Ilja Leonard Pfeijffer en een nawoord van vertaalster Mieke de Vos. De gedichten zijn ook in de originele taal afgedrukt.

    • Ewoud Sanders