Pr-firma moet aan imago Oeganda werken

De Oegandese regering wil haar imago in het buitenland oppoetsen. Daarvoor heeft ze aangeklopt bij de Londense pr-firma Hill and Knowlton en 675.000 dollar gereserveerd. De pr-campagne moet tegenwicht bieden voor de groeiende internationale kritiek die president Yoweri Museveni te verduren krijgt.

De Britse regering heeft onlangs tien miljoen dollar aan ontwikkelingshulp voor Oeganda geschrapt uit onvrede over de trage invoering van een meerpartijensysteem. Ook de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, heeft het beleid van Museveni herhaaldelijk gekritiseerd. De regering is voor ongeveer de helft van de overheidsuitgaven afhankelijk van buitenlandse hulp.

De firma Hill and Knowlton is in het verleden zelf onder vuur komen liggen omdat ze werkt voor landen waar de mensenrechtensituatie te wensen overlaat, zoals Indonesië. De Oegandese regering wil ondermeer dat het bureau haar helpt om de betrekkingen met mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch te verbeteren.

President Museveni maakte als guerillaleider in 1986 een einde aan jaren van politieke chaos in het land. Hij regeerde tien jaar lang zonder oppositie. Daarna werd hij twee keer gekozen, maar de bewegingsvrijheid van oppositiepartijen bleef beperkt.

Museveni hanteerde al die tijd het zogeheten geenpartijensysteem, naar eigen zeggen om te voorkomen dat het land door politieke partijen langs etnische lijnen zou worden verdeeld. Volgend jaar zouden de eerste echte meerpartijenverkiezingen worden gehouden. Critici beschuldigen Museveni ervan dat hij de grondwettelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn, wil gebruiken om zich voor een derde keer verkiesbaar te stellen, wat volgens de huidige grondwet niet mogelijk is.

Eind jaren negentig werd Museveni nog door de Amerikaanse president Bill Clinton naar voren geschoven als boegbeeld van een nieuwe generatie Afrikaanse leiders. Hij trok Oeganda uit het moeras van etnisch geweld en maakte van het `slachthuis van Afrika' weer een land met politieke vrijheden en een groeiende economie.

Maar de glans van Museveni is de laatste jaren verbleekt door autoritair optreden. Ook de rooftochten van het Oegandese leger in het buurland Congo en de onwilligheid van Museveni om een einde te maken aan de rebellie in het noorden oogstten internationaal veel kritiek.