Pasfoto voetbalfans in bestand van clubs

Voetbalclubs uit de eredivisie gaan bestanden aanleggen met pasfoto's van alle seizoenkaarhouders. De digitale beelden kunnen gebruikt worden bij het opsporen van raddraaiers.

Voorwaarde voor invoering van de registratie is wel dat een proef met de pasfoto's in het komend seizoen, waaraan in elk geval NAC en nog een andere club deelnemen, succesvol is. Pas in het seizoen 2006/2007 zullen alle clubs in de eredivisie de foto's registreren. De seizoenkaarten, waarop zelf geen foto komt, blijven overigens wel uitwisselbaar tussen supporters.

Dit zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en de KNVB overeengekomen. De pasfotoregistratie maakt deel uit van een pakket maatregelen dat een grotere politie-inzet bij de invoering van de zogeheten play-offs moet voorkomen. Normaal gesproken zal de politie niet meer aanwezig zijn in de stadions en moet ook het verkeer door mensen van de voetbalclub worden geregeld.

De clubs zijn lange tijd tegenstander geweest van de pasfotoregistratie van seizoenkaarthouders, maar de overheid was niet bereid deze eis los te laten. De clubs uit de eredivisie verwachten weerstand bij de fans. Verder lopen de kosten van de verschillende maatregelen in de miljoenen euro's, maar de clubs zijn nu dus toch akkoord gegaan.

In maart kwamen alle betrokken partijen in Den Haag al bijeen om te praten over de voorwaarden rond de invoering van het play-off-systeem. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en ook de Raad van Hoofdcommissarissen hadden aanvankelijk grote bezwaren tegen de nieuwe opzet van de competitie. De play-offs, waarin beslist wordt wie zich voor de Champions League mag plaatsen, leiden tot zestien extra wedstrijden.

De KNVB toonde zich vanochtend erg verheugd over het bereikte akkoord. Ook de overheid heeft nieuwe maatregelen toegezegd in de strijd tegen het voetbalvandalisme. Zo zal de politie geweld buiten het stadion effectiever bestrijden. Verder wordt het gemakkelijker om mensen een strafrechtelijk stadionverbod (met meldingsplicht) op te leggen. Ook gaat de Raad van Hoofdcommissarissen de inzet van de politie in de diverse steden analyseren.

Om te controleren of alle partijen zich aan de afspraken houden, wordt een `programma-manager' aangesteld die onafhankelijk is van de voetbalbond KNVB en van het ministerie. Als blijkt dat afspraken worden geschonden, zo stelt Binnenlandse Zaken, gaan de play-offs volgend seizoen nog wel door ,,maar is de nieuwe competitievorm eenmalig geweest en daarna voor de komende jaren van de baan''.

Het College Bescherming Persoonsgegevens stelt in een reactie niet op de hoogte te zijn van de proef met de pasfotoregistratie. Volgens het instituut is vooral van belang dat het systeem goed beveiligd wordt en de opgeslagen data niet voor andere doeleinden – zoals het samenstellen van een zwarte lijst – wordt gebruikt.