Overstap militairen naar politie is lastig

Van de ruim duizend `boventallige' Defensie-werknemers die vorig jaar hebben gesolliciteerd bij de politie, heeft slechts een derde daar ook een baan gekregen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigd.

Vorig jaar werden bij Defensie ruim 7.000 banen geschrapt. Omdat in het regeerakkoord was afgesproken dat er bij de politie juist 4.000 agenten bij moesten komen, leek het de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Kamp (Defensie, VVD) een goed idee om een deel van de overtollige militairen bij de politie onder te brengen.

Volgens comissaris D. Hoogenboezem van de Nederlandse Politieacademie kwam een deel van de kandidaat-militairen niet door de psychologische keuring voor de politie. Daarnaast trok een aantal kandidaten zich terug omdat de carrièreperspectieven bij de politie te gering waren. Dat gold vooral voor hooggeschoold personeel van de luchtmacht en de marine. ,,Wie in de rang van sergeant-majoor de overstap naar de politie maakt, kan daar financieel op achteruit gaan'', aldus Hoogenboezem. ,,Daarnaast is niet iedere militair geschikt voor politiewerk. Dat bleek bijvoorbeeld bij psychologisch onderzoek als het gaat om sociale vaardigheden.''

Ondanks de instroom van 318 militairen is de politiesterkte vorig jaar gedaald tot 51.097 formatieplaatsen, een daling van 938. Wil het kabinet haar doelstelling van 4.000 extra agenten in 2010 halen, dan moeten er jaarlijks minstens 2.000 leerling-agenten de politie-opleiding instromen. Volgens verantwoordelijk minister Remkes staat die doelstelling nog steeds recht overeind.

Volgens Hoogenboezem van de politieacademie zal in het de toekomst veel vaker voorkomen dat militairen op den duur overstappen naar de politie. ,,Het is de bedoeling om militairen die op hun zeventiende op contractbasis binnenkomen, zo vroeg mogelijk bij te scholen voor functies bij de politie, maar ook in het gevangeniswezen of bij de douane. Zo'n overstap zou dan zeven jaar later mogelijk moeten zijn. Defensie kan een kweekvijver voor andere overheidsdiensten zijn.''

    • Jos Verlaan