Oostlander bepleit zelfkritiek kerken

Kerken moeten niet alleen kritisch naar Brussel kijken, maar ook naar zichzelf. Dat geldt met name voor de omgang met de orthodoxe kerken.

Dat zei Arie Oostlander, oud-europarlementariër voor het CDA, gisteren in een lezing in Kampen over Europa en theologie.

Oostlander: ,,Er zou met zelfkritiek kunnen worden ingegaan op de vraag of het terecht was dat de orthodoxe bisschop van Kreta een medaille uitreikte aan Radovan Karadžić voor zijn verdiensten als verdediger van het geloof in Bosnisch-Servië. [...] De Europese kerken hebben daar niet over gerept. In de Wereldraad van Kerken wordt de protestanten de mond gesnoerd door de veto's van de orthodoxie.''

Oostlander wees op de belangrijke rol van christenen in de Europese eenwording zoals Schuman, Adenauer en De Gasperi. ,,Een dergelijk waagstuk kun je alleen ondernemen als je ervan overtuigd bent dat je daar van Hoger Hand toe geroepen bent. Het geloof in de God van de Bijbel schept bereidheid tot het nemen van noodzakelijke risico's.''

Tekst lezing via weblog Europa (www.nrc.nl)