Nipte winst premier Canada

Met één stem verschil heeft de Canadese premier Paul Martin gisteren een beslissende parlementaire motie overleefd. Daardoor is een kabinetscrisis voorkomen.

Op het laatste moment besloot de onafhankelijke parlementariër Chuck Cadman de Liberale regeringspartij te steunen bij een stemming over de federale begroting in het Lagerhuis in Ottawa. Doordat de twee grootste oppositiepartijen, de Conservatieven en het separatistische Bloc Québécois 152 zetels hebben, en de Liberalen samen met de sociaal-democratische NDP 151, eindigde de stemming een patstelling. De stem van de voorzitter van het Lagerhuis, een Liberaal, gaf de doorslag.

De stemming, die over de federale begroting ging, werd beschouwd als een motie van wantrouwen. De Canadese oppositie was vastberaden om de regering te laten vallen na een corruptieschandaal rond de Liberale partij. Overheidsgeld (81 miljoen Amerikaanse dollar) zou via reclamebureaus zijn doorgesluist naar de Liberale partij in Québec. Premier Martin had vorige maand ervoor gepleit om te wachten met verkiezingen totdat een gerechtelijk onderzoek naar de kwestie is afgerond.

Gisteren herhaalde hij dit verzoek en vroeg de oppositie om samenwerking: ,,De marge van de stemming van vanavond is zeer klein – en dat is een understatement. (..) We vragen de oppositie ons te helpen bij een hernieuwde poging om dit parlement te laten werken voor de Canadezen'', aldus Martin. Het Lagerhuis is al weken lamgelegd doordat de Conservatieve partij met moties tot schorsing commissiewerk vertraagde.

Maar de leider van de Conservatieven, Stephen Harper, gaf aan krachtige oppositie te zullen blijven voeren. Hij noemde de Liberale overwinning een schijnsucces. ,,De Liberalen hebben een Pyrrusoverwinning gekocht, een die hun vernietiging heeft gezaaid.''

Lagerhuislid Cadman die zich de afgelopen dagen niet had uitgesproken over welke zijde hij zou steunen, en wiens discretie volgens commentatoren bijna grensde aan onverschilligheid, gaf aan een half uur voor de stemming zijn besluit te hebben genomen. ,,Ik vind dat mijn stem mijn eigen zaak is tot ik in het Huis sta'', aldus Chuck Cadman.