Kabinet zet door ondanks gebrek aan vertrouwen

Het kabinet gaat door met het uitvoeren van zijn hervormingsagenda, ondanks het gebrek aan vertrouwen van de bevolking in het kabinetsbeleid. ,,Leiderschap betekent dat je de dingen doet die nodig zijn en daar niet voor wegloopt. Dat is precies wat het kabinet wil.'' Dat zei premier Balkenende gisteren tijdens het debat over de jaarverslagen van het rijk en de departementen over 2004, het zogenoemde verantwoordingsdebat.

Uit de jaarverslagen blijkt dat het kabinet een groot deel van de doelen die het zich voor 2004 gesteld had, gehaald heeft. De economie trekt aan en ook de overheidsfinanciën komen meer op orde.

Toch blijkt uit een recente opiniepeiling dat slechts 19 procent van de bevolking vertrouwen heeft in het kabinet. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer vroegen Balkenende om een verklaring voor het verschil tussen de tevredenheid die het kabinet uitstraalt en het gebrek aan vertrouwen bij de bevolking.

GroenLinks-leider Femke Halsema: ,,Er wordt al drie jaar in algemene termen gesproken over herstel van vertrouwen en de noodzaak daarvan. Wij zien echter dat het vertrouwen van burgers afkalft. Dit beleid is ons verkocht als een voorwaarde voor economisch herstel. Economisch herstel blijft uit. Het consumentenvertrouwen daalt. Het producentenvertrouwen daalt. Hoe verklaart u dat?''

Balkenende erkende dat ,,de cijfers hard zijn en ik loop daar niet voor weg.'' Maar, zei hij, ,,moet ik besluiten om dit beleid niet meer te voeren en mij laten leiden door percentages van 13 of 19 met betrekking tot het vertrouwen? Dat is geen beleid voeren, geen toekomstoriëntatie, geen verantwoordelijkheid nemen. Ik begin daar niet aan.''

De premier constateerde een aantal paradoxen bij de burger. ,,Men vertrouwt de overheid niet, maar verwacht er wel veel van.'' Een andere paradox is volgens hem dat er onder de bevolking steun is voor veel afzonderlijke kabinetsmaatregelen, maar het geheel van het beleid wordt als onvoldoende ervaren. ,,De som is dus kleiner dan de delen'', zei de premier.

Balkenende zei dat de afrekening van het kabinetsbeleid niet op basis van opiniecijfers gebeurt, maar bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer. ,,De afrekening vindt plaats in 2007, dus als de kabinetsperiode om is en het kabinet verantwoording aflegt voor wat het had voorgenomen.''

PvdA-leider Bos vroeg de premier of hij dan helemaal geen verantwoordingsdebatten wilde voeren. ,,Het gaat in dit soort debatten blijkbaar uiteindelijk slechts om de vraag of dit kabinet tijdens de volgende verkiezingen weer steun krijgt. Elke verantwoording tussendoor heeft totaal geen zin, want het gaat slechts om de eindstand?''