Kabinet op Antillen kan toch verder

Het Antilliaanse kabinet van premier Ys (PAR) kan doorregeren. Het parlement stuurde gisteren twee bewindslieden van de vakbondspartij PLKP weg. Daarmee is de crisis bezworen.

Aanleiding voor de crisis waren uitspraken van vice-premier Cova van de PLKP over ,,het intelligente kolonialisme'' van Nederland, waaraan volgens hem zo snel mogelijk een einde moet komen. Premier Ys en de overige coalitiegenoten zegden het vertrouwen in Cova op, nadat deze tijdens een bezoek aan Venezuela zijn waardering uitsprak voor het bewind van de omstreden Venezolaanse president Hugo Chávez. Daarbij haalde hij ook uit naar Nederland.

Volgens het kabinet bracht Cova daarmee de neutrale positie van de Antillen in gevaar. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Venezuela, de op vier na grootste olieproducent ter wereld, zijn de afgelopen tijd verslechterd. Als bondgenoot van de Verenigde Staten ligt de actie van Cova ook gevoelig voor Nederland.

Minister Pechtold (Koninkrijksrelaties, D66) zegt blij te zijn dat de rust rond het Antilliaanse kabinet nu is teruggekeerd. Hij zegt via zijn woordvoerder uit te zien naar verdere stabiele samenwerking. Pechtold hoopt op snel en vruchtbaar overleg met het Antilliaanse kabinet om de `immense problemen' van armoede en criminaliteit samen tot een oplossing te brengen.

De Antilliaanse vice-premier Errol Cova had geweigerd zelf op te stappen. ,,De gouverneur ontslaat Cova nu op basis van de motie van wantrouwen in de Staten'', aldus premier Ys. De overige coalitiegenoten kunnen ook zonder vakbondspartij PLKP op een meerderheid in het Antilliaanse parlement rekenen.

Of het vertrek van de PLKP-bewindslieden uit de Antilliaanse regering ook consequenties heeft voor het bestuurscollege van Curaçao is nog onduidelijk. In het bestuurscollege, vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders van een Nederlandse gemeente, zijn dezelfde Curaçaose politieke partijen vertegenwoordigd als in de Antilliaanse regering. Afwijkende coalities op lands- en eilandsniveau zijn in het verleden onwerkbaar gebleken.

Het Antilliaanse kabinet werkt aan staatkundige veranderingen op basis van referenda waarin de bevolking van de eilanden zich heeft uitgesproken voor het afschaffen van de Antillen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het taartdiagram bij het artikel Kabinet op Antillen kan toch verder (20 mei, pagina 7) staat dat de PAR in het Antilliaanse kabinet vier zetels heeft. Dit is onjuist. Eén parlementslid is uit die partij gestapt en een eenmansfractie begonnen.