Islamdebatten monden uit in dialoogkaravaan

De gemeenteraad van Rotterdam sprak gisteren over de islamdebatten. Tegenstander PvdA is nu de grootste pleitbezorger, Leefbaar Rotterdam vindt dat te veel niet is besproken.

,,Waarom zijn we eigenlijk begonnen aan het islamdebat?'' In een terugblik in de gemeenteraad op de `islam en integratiedebatten' van Rotterdam gaf fractieleider Ronald Sørensen van Leefbaar Rotterdam gistermiddag zelf antwoord op zijn vraag. Hij citeerde daarvoor wijlen Pim Fortuyn in Tegen de islamisering van onze cultuur: ,,Het debat met de islamitische Nederlanders is noodzakelijk om hen te laten zien en voelen dat het ons ernst is – en om akelige verrassingen in de naaste toekomst te voorkomen.''

Over `dat het ons ernst is' had het tijdens de debatten moeten gaan. Helaas, veel heikele punten waren vermeden. Ronald Sørensen: ,,Ik noem ten overvloede nog maar eens een stel pijnpunten: uithuwelijken, homohaat, vrouwenbesnijdenis, maagdencultus, eerwraak, vrouwonvriendelijkheid, antisemitisme, hoge criminaliteit, analfabetisme, overvloedig gebruik en misbruik van sociale en medische voorzieningen, de omgang met ongelovigen of afvalligen, het geloofsfanatisme en de politieke islam.''

Leefbaar Rotterdam vindt dat ,,het mooi geweest is'' met de debatten over islam en integratie. Net als de VVD riepen de Leefbaren op weer over te gaan tot ,,de orde van de dag'': de strijd tegen de verloedering in de stad. Beide partijen stemden ook tegen een zogenoemde motie dialoogkaravaan. Hierin wordt het college opgeroepen door te gaan met de debatten, maar dan op het niveau van wijken en buurten. Verantwoordelijk wethouder Leonard Geluk (Integratie, CDA) omarmde de motie: ,,Zo wordt de dialoog kleinschalig, maar grootschalig uitgerold.''

Op de Leefbaren na roemde iedereen het feit dat er nu eindelijk eens was gepraat over de problemen met islam en integratie, ,,na de oorverdovende stilte die we eerder hadden'' (VVD-leider George van Gent). Maar terwijl VVD en Leefbaar Rotterdam vonden dat ,,bij samenleven onze identiteit het fundament is'' (Ronald Sørensen), wezen andere partijen erop dat integratie ,,aanpassingen van beide kanten vergt'' (CDA-leider Harm van den Born).

De PvdA bleek van tegenstander van de islamdebatten (,,Wij dachten: daarmee willen ze de moslims eens goed de waarheid vertellen''), voorstander geworden. Dit had te maken met de uitkomst van het slotdebat, waar het publiek negen stellingen mocht aannemen. Die stellingen varieerden van `de gemeente moet afspraken met werkgevers maken om meer moslims aan het werk te helpen' tot `een respectvolle dialoog moet het uitgangspunt zijn bij het bespreken van problemen'.

Op de slotavond bestond ongeveer tweederde van het publiek uit allochtonen. Ronald Sørensen zei namens Leefbaar Rotterdam daarom ,,vraagtekens te hebben'' bij de betrokken stellingen. Toch zullen deze de komende maanden het uitgangspunt vormen bij de totstandkoming van een zogenoemd samenlevingscharter: afspraken tussen moslims en niet-moslims over goed burgerschap.

Voorafgaand aan het opstellen van dit charter, wil de stad misschien nog een internationale islamconferentie organiseren. Niet uitgesloten wordt dat hiervoor opnieuw de Egyptische, in Zwitserland woonachtige islamfilosoof Tariq Ramadan wordt uitgenodigd, die op het slotdebat veel bijval oogstte onder het allochtone publiek. Dit stuitte op verzet bij Leefbaar Rotterdam, die ,,Ramadan huppeldepup nog wat'' niet nogmaals in de stad wil zien.

    • Gretha Pama