HvA wil onterechte subsidie behouden

De Hogeschool van Amsterdam weigert het ministerie van onderwijs 29 miljoen euro aan ten onrechte ontvangen subsidie terug te betalen. Vice-voorzitter R. Scheerens van het college van bestuur dreigt naar de rechter te stappen.

De commissie-Schutte die in opdracht van het ministerie onderzoek heeft gedaan naar de zogeheten hbo-fraude oordeelt in een nog ongepubliceerd rapport dat de Hogeschool van Amsterdam in de jaren 1998 tot 2002 onterecht bekostiging heeft ontvangen voor studenten. Maandag zal de commissie het rapport openbaarmaken. De hogescholen waarnaar onderzoek is gedaan, hebben al een concept-rapport ontvangen.

Vorig jaar concludeerde de commissie-Schutte al in het rapport `Eerlijk delen' dat er 55 miljoen euro teruggevorderd moest worden van universiteiten, hogescholen en middelbare scholen die in strijd met de wet geld hadden ontvangen.

Het onderzoek naar zeven instellingen was toen nog niet afgerond. Daaronder waren onder andere de drie grootste hogescholen: die van Amsterdam, Fontys en InHolland. Ook de hogescholen van Arnhem/Nijmegen, Zuyde, Avans en het Nova-college zijn nader onderzocht. In totaal zou het terug te vorderen bedrag bij deze zeven instellingen neerkomen op rond de tachtig miljoen. De Hogeschool van Amsterdam zou daarvan het grootste gedeelte moeten betalen.

Volgens de commissie heeft de hogeschool ten onrechte bekostiging gekregen voor studenten in het buitenland en studenten opgegeven voor volledige bekostiging die niet de gehele opleiding volgden, maar slechts een deelcertificaat behaalden. Daarnaast zouden er opleidingen zijn aangeboden die alleen toegankelijk waren voor beperkte groepen studenten; dat is in strijd met de regels.

Volgens een woordvoerder van de Hogeschool van Amsterdam is de school eind jaren negentig juist op verzoek van het ministerie gestart met `nieuwe onderwijstrajecten'. ,,We moesten commercieel gaan werken, maatwerk bieden en internationaliseren. In die tijd was het onduidelijk wat dat betekende voor de bekostigingsregels. Wij hebben onze activiteiten altijd keurig gemeld bij het ministerie. Pas achteraf heeft het ministerie de regels veranderd.'' Hoe groot de vordering is bij de andere hogescholen is nog onbekend. Of zij juridische stappen nemen, is ook nog niet duidelijk.