Eis: boete bezetters Maagdenhuis

Het openbaar ministerie heeft vanochtend voor de politierechter een geldboete van 150 euro geëist tegen de studenten die op 28 februari het Maagdenhuis in Amsterdam binnendrongen. De officier van justitie A.Bennes eiste de geldboete voor het ,,wederrechtelijk binnendringen van en niet op vordering verwijderen'' uit het Maagdenhuis.

Ruim honderdveertig studenten uit het hele land verschaften zich eind februari toegang tot het Maagdenhuis, de centrale bestuursdienst van de Universiteit van Amsterdam. Zij protesteerden tegen de plannen van staatssecretaris Rutte van Onderwijs voor het universitair onderwijs. De studenten vrezen een verschraling van de studie en eisen onder meer medezeggenschap. De politie maakte na een uur of acht, in de vroege ochtend van 1 maart, een eind aan de bezetting en hield alle bezetters aan.

Een twintigtal studenten vormde vanochtend de voorhoede van de circa honderd voor dezelfde feiten gedagvaarde studenten. Zij zijn gedagvaard omdat ze hebben geweigerd een boete van 125 euro te betalen. De meeste van hen wilden niet op naam gedagvaard worden en lieten zich aanspreken met een cijfer. Wanneer de politierechter uit een proces-verbaal voorleest: ,,veertig mensen zijn met zachte drang van het Spui verwijderd, iets meer drang werd gebruikt om de mensen op de trap te verwijderen'', klinkt van de publieke tribune hoongelach. Beveiligingsbeambten komen binnen om de rust te herstellen.

In de gang van het gerechtsgebouw geven `137', en Thomas, hun mening. Ze zijn erg boos over het huns inziens onnodig harde optreden van de politie. Volgens de studenten heeft de politie totaal geweldloze mensen in het kruis getrapt, met de knuppel geslagen, en geboeide studenten van de trap gegooid. ,,Terwijl kritische studenten zoals wij toch voor de samenleving toch geen onwelkome factoren zijn'', zegt Thomas.

Volgens de advocaten, C.van den Brûle en M.Lindhout, was het Maagdenhuis open voor iedereen en kan dus geen sprake zijn van wederrechtelijk binnendringen. Ook wist niet iedereen in het Maagdenhuis dat de politie het gebouw zou gaan ontruimen en is er dus geen sprake van niet reageren op een vordering het pand te verlaten. Wegens gebrek aan bewijs vroegen zij vrijspraak. De politierechter zou later vandaag uitspraak doen.