Vrouwen leger VS mogen niet meer vechten

Het wordt voor vrouwen binnen het Amerikaanse leger wettelijk verboden deel te nemen aan directe gevechten op de grond. Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren ingestemd met dit voorstel. Nu al geldt binnen verschillende defensieonderdelen dat vrouwen niet deelnemen aan gevechtshandelingen.

Volgens het Amerikaanse leger betekent dit dat naar schatting 22.000 vrouwelijke soldaten (onder wie 9.000 in Irak) uit hun functie moeten worden ontheven.

Het leger kampt op dit moment met grote recruteringsproblemen. Jaarlijks poogt het leger 80.000 rekruten voor de actieve dienst aan te nemen. De afgelopen drie maanden hebben zich echter 27 procent minder nieuwe rekruten aangediend, zodat onduidelijk is of het doel dit jaar wordt gehaald. Ook het aantal reservisten en nieuw opgeleide militairen is gedaald.

Het voorstel, een amendement van de commissie op een wet over de begroting van 2006 van het ministerie van Defensie, zal als het door het voltallige Congres wordt aangenomen, een nu al geldende maatregel wettelijk vastleggen. Sinds 1994 is het vrouwen binnen het leger, de marine, de luchtmacht en het korps mariniers verboden deel te nemen aan directe grondgevechten. Wel hebben de legeronderdelen de discretionaire bevoegdheid vrouwen aan te nemen voor bepaalde functies binnen de strijdtroepen. Dat betekent nu dat vrouwen kunnen worden ingezet als chauffeurs, artsen of logistieke medewerkers.

Maar volgens de Republikeinen binnen de commissie komen de vrouwen daardoor te dichtbij de strijd. ,,Veel Amerikanen menen dat strijdende vrouwen een brug te ver is'', zei de Republikeinse Afgevaardigde John McHugh, die het amendement indiende. Democraten menen dat door het wetsvoorstel de handen van bevelhebbers in oorlogstijd worden gebonden.

De commissie vergaderde tevens over het verzoek van president Bush voor 442 miljard dollar voor defensie voor 2006. Dat bedrag bevat niet de kosten voor de oorlogen in Irak en Afghanistan. Daarvoor is een verzoek om 49 miljard dollar aan noodfondsen ingediend. Naar verwachting zal het voltallige Huis volgende week over het voorstel stemmen.