Vraag van de lezer

Wordt volgens de Grondwet de doodstraf mogelijk als daar een meerderheid voor zou zijn? (Jaap van Ede, Haren)

Nee. In de Europese Grondwet staat: ,,Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld'' (art.II-62, lid 2). In Europa gaat men er juist prat op dat men de doodstraf niet (meer) kent. Zo stond de Europese Unie er bijvoorbeeld op dat Turkije de doodstraf zou afschaffen alvorens over een eventuele kandidatuur voor toetreding kon worden gesproken. Bestaande Europese verdragen, niet alleen van de Europese Unie, maar ook het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, sluiten de doodstraf uit.

Herinvoering zou een radicale wijziging van deze verdragen vergen, die alleen met unanimiteit kan plaatsvinden. Bovendien zou daar aanpassing van de nationale grondwetten voor nodig zijn.

(Joop Meijnen, Europaredactie)