Verstandelijk gehandicapte slechte ouder

Tweederde van de ouders met een verstandelijke handicap zorgt niet goed voor hun kind. In die gezinnen moet het kind uit huis worden geplaatst of moet de Raad voor de Kinderbescherming op een andere manier ingrijpen.

Staatssecretaris Ross (Welzijn, CDA) wil daarom een ontmoedigingsbeleid voor kinderen bij verstandelijk gehandicapten.

Uit een onderzoek dat de staatssecretaris vandaag naar de Kamer stuurt, blijkt dat het opvoeden van kinderen door verstandelijk gehandicapten in het grootste deel van de gevallen fout gaat, maar dat dat niet ligt aan de hoogte van het IQ. Veel belangrijker voor het al dan niet slagen van de opvoeding is de begeleiding die de ouders krijgen. Ook het hebben van een sociaal netwerk en het vermogen om een affectieve band met het kind op te bouwen zijn van groot belang voor een geslaagd ouderschap.

Vorig jaar laaide de discussie op over de vraag of verstandelijk gehandicapten verplicht zouden moeten worden tot het gebruik van anticonceptie. In februari dit jaar bleek de CDA-fractie in de Tweede Kamer voor het eerst bereid om hierover te debatteren. Directe aanleiding was de dood van een baby een maand eerder die door zijn gehandicapte ouders door elkaar was geschud.

Staatssecretaris Ross is geen voorstander van verplichte anticonceptie. Zij wil – ook na dit rapport – het krijgen van kinderen ontmoedigen bij mensen die zo zwak begaafd zijn dat dit problemen kan geven bij de opvoeding. In september zei Ross tegen de Kamer dat ze wil overwegen meer middelen in te zetten, mocht uit het onderzoek blijken dat dit voor een goede begeleiding van gehandicapte ouders nodig is.

Of ze dit daadwerkelijk zal doen blijkt over een paar weken, als de Raad voor de Kinderbescherming een soortgelijk onderzoek heeft afgerond naar hun ervaringen.

De fractiewoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer, A. van Miltenburg, is voorstander van meer begeleiding. Zij concludeert uit het rapport dat het ontmoedigingsbeleid geen effect heeft. ,,Dat wordt ingezet bij ouders die toch al geholpen worden, terwijl uit het rapport blijkt dat het bij ouders misgaat, omdat ze geen hulp krijgen.''

De Federatie van Ouderenverenigingen is verheugd met het rapport, omdat eruit zou blijken dat het al of niet slagen van ouders vooral afhankelijk is van goede begeleiding. ,,Niet iedereen met een verstandelijke handicap kan een geschikte ouder zijn, maar onderzoek bevestigt onze mening dat iedere situatie op zich bekeken moet worden'', schrijft directeur W. van Minnen in een reactie.

Voor Ross staat voorop dat moet worden voorkomen dat een kind een toekomst vol verwaarlozing tegemoetgaat. Het belang van verstandelijk gehandicapten met een kinderwens moet worden afgewogen tegen het belang van het eventuele kind. Voor het kabinet weegt het belang van het kind zwaar.

Zo'n half tot één procent van de 110.000 mensen met een verstandelijke handicap heeft een kinderwens. Voor Van Miltenburg reden tegen verplichte anticonceptie te zijn.