Vakbond zoekt meer gezag

NL Sporter, de vakbond voor topsporters, wil nog meer gezag. En daar wil de soms wat onconventionele voorzitter Yves Kummer gerust voor wijken.

Zijn bestaansrecht heeft NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters, drie jaar na de oprichting al bewezen, vindt voorzitter Yves Kummer. Het groeiende ledental (momenteel 330) en het oplopende aantal zaken (167 in 2004) spreken zijns inziens voor zich.

Het verwerven van een hogere status, is de volgende stap. NL Sporter moet in de perceptie van Kummer voor overheid, sportbonden en sportkoepel NOC*NSF een (vaste) gesprekspartner met gezag worden. En als Kummer voor dat belang een stap opzij moet zetten, is hij daartoe bereid. Sterker, in stilte zoekt hij al een opvolger.

De voorzitter kent zijn tekortkomingen, vooral in het diplomatieke krachtenveld. Hij jaagt nog wel eens mensen tegen zich in het harnas. Kummer: ,,Ik ben soms wat excentriek. Marcel Sturkenboom, directeur Sport van NOC*NSF, kan nu nog zeggen dat hij niet met mij aan tafel wil; dat moet in de toekomst onmogelijk worden. En voor het schrijven van een sportnota zou de staatssecretaris Clémence Ross-Van Dorp van Sport vanzelfsprekend met ons gesproken moeten hebben. Zover zijn we nog niet. Voor die vanzelfsprekendheid hebben we een man of vrouw van aanzien en niveau nodig. Ik denk aan ons bestuurslid Martin Hersman. Hij heeft als schaatser een naam opgebouwd, is intelligent, heeft een vlotte babbel, kan snel denken en is niet bang. Maar ik vraag me af of hij de stap wil maken, want er wordt van diverse kanten aan hem getrokken.''

Kummer begrijpt dat NL Sporter een betere positie zelf moet afdwingen. Hij wil om die reden de organisatie versterken en de financiële basis verbreden. De vaste juridische kracht op het bureau zou uitgebreid moeten worden met een beleidsmedewerker. Maar zo lang daar geen geld voor is, heeft het bestuur besloten minder afstand te bewaren en zich intensiever met de dienstverlening te bemoeien.

Buiten de muren van het nieuwe kantoorpand in Hoofddorp doet NL Sporter erg zijn best samenwerking met gesprekspartners te bevorderen. Binnenkort is er een bijeenkomst met de veertien grootste sportbonden, waarin de vakbond tot afspraken hoopt te komen over zaken als selectiecriteria, contracten, tv-gelden, verzekeringen en pensioenen, maar ook wil voorstellen de bonden een vaste bijdrage aan NL Sporter te laten betalen.

Tot nu toe steunt NL Sporter op de contributie-inkomsten en een subsidie van het ministerie van VWS. Bij elkaar een bedrag van ongeveer 60.000 euro op jaarbasis. Te weinig om slagvaardig te kunnen handelen, vindt Kummer. Daarnaast ontvangt NL Sporter nog wel 70.000 euro van de Europese Unie, maar dat is een verzameling projectsubsidies en dus geen structurele inkomstenbron.

Kummers verwachting dat NL Sporter te zijner tijd een geaccepteerde speler in het veld zal zijn, is gebaseerd op de steun, waardering en vooral medewerking van de topsporters. Tijdens de algemene ledenvergadering in Hoofddorp bleek gisteren de betrokkenheid in 167 zaken, die varieerden van fiscale adviezen tot conflictafhandeling, van juridische begeleiding tot het voeren van contractbesprekingen en van het beantwoorden van een simpele vraag tot het voeren van rechtszaken.

Vooral in de rechtszaal heeft NL Sporter een aantal opvallende successen geboekt. Voor ontslagen volleyballers van eredivisiecub Capelle werd het recht op een uitkering afgedwongen en de kunstrijdster Karen Venhuizen dwong met steun van de vakbond uitzending naar de wereldkampioenschappen af. Zwemmer Pieter van den Hoogenband en schaatser Gerard van Velde behoorden tot de sporters die financieel aanzienlijk werden gecompenseerd wegens misbruik van hun portretrecht door opticien Eye Wish, een oud-sponsor van NOC*NSF.

De vakbond was minder succesvol bij rechtszaken van schaatsster Barbara de Loor (recht op logo schaatspak), judoka Daniëlle Vriezema (niet geselecteerd olympisch kwalificatietoernooi) en waterpoloër Harry van der Meer, die na een naturalisatie tot Italiaan vergeefs poogt zijn Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.

En NL Sporter zat aan tafel met NOC*NSF om te praten over het atletencontract voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Turijn. Kummer is nog niet helemaal tevreden over het resultaat, maar ziet het als winst dat er, in tegenstelling tot een jaar geleden in aanloop naar de Zomerspelen in Athene, is geluisterd en ook verbeteringen zijn aangebracht. ,,Maar we blijven het krankjorum vinden, dat een sporter van NOC*NSF niet aan de Spelen mag deelnemen als hij of zij weigert dat contract te tekenen. En we blijven het oneens met de dopingparagraaf, die gelet op de bestaande regelgeving in onze ogen overbodig is.''

Als nieuw bestuurslid werd gisteren tijdens de algemene ledenvergadering de hockeyspeler Marten Eikelboom gekozen. Hij neemt namens de atletencommissie van NOC*NSF de plaats in van oud-zwemmer Dennis Rijnbeek. NL Sporter nam verder afscheid van juridisch medewerker Ralph van Baasbank, die is overgestapt naar House of Sports, het sportmarketingbureau van Patrick Wouters Oudenweijer. Hij is opgevolgd door de juriste Hetteke Frima.

    • Henk Stouwdam