`Rode kaart' voor Italië en Portugal

De Europese Commissie zal op 7 juni excessief-tekortprocedures starten tegen Italië en Portugal, omdat de budgettekorten van beide landen de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact overschrijden.

Dit is in kringen van de Commissie bevestigd. De Commissie maakte juist gisteren bekend dat zij heeft aanbevolen de vorige jaar geopende tekortprocedure tegen Nederland te stoppen, omdat de overheidsfinancien weer op orde zijn. Een bevestiging door EU-ministers van Financiën is een formaliteit. Volgens Almunia blijkt uit het Nederlandse voorbeeld ,,dat een doortastende aanpak van begrotingsconsolidatie kan leiden tot snelle en duurzame resultaten''.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) had al eerder gezegd dat hij in juni een excessief-tekortprocedure (`rode kaart') tegen Italië zou starten. Brussel voorziet voor Italië een tekort van 3,6 procent in 2005 en 4,6 procent in 2006. Eerder weigerde statistiekbureau Eurostat het tekortcijfer van 2004 goed te keuren, dat volgens Rome op 3 procent was uitgekomen. Vorige week werd bekend dat de Italiaanse economie in een recessie is terechtgekomen met twee achtereenvolgende kwartalen van negatieve groei.

De Portugese bankpresident Constancio zei deze week dat zijn land een ,,ernstige budgettaire crisis'' doormaakte. Volgens sommige Portugese media zou het Portugese overheidstekort in de buurt van de 7 procent uitkomen. Brussel voorzag onlangs voor 2005 een tekort van 4,9 procent en voor 2006 van 4,7 procent.

Eurostat gaf eerder geen goedkeuring aan het door Lissabon voor 2004 opgegeven tekort van 2,9 procent voor 2004.