Ouderen, neem stelling tegen de grijze deken

Het is jammer dat de ouderen zich zo weinig laten horen. Zij kunnen moeilijk wennen aan de huidige tot het uiterste geïndividualiseerde maatschappij, waarin de belangen veelal op luidruchtige toon worden verkondigd en soms afgedwongen. Daarom is ook de oprichting van de Ouderenpartij door de oud-Philipsman Batenburg destijds mislukt. Jammer, want dan hadden wij een stem gehad, die een eind had kunnen maken aan het onwaarachtige cliché vergrijzing, dat nu misbruikt wordt voor de vermeende financiële bedreigingen en tekorten in de gezondheidszorg en de AOW-voorziening. Dan had het bijvoorbeeld ook niet kunnen gebeuren, dat de categorie 70 jaar en ouder niet meer meetelt in statistieken en opinie-onderzoeken.

Op 21 april publiceerde NRC Handelsblad paginagroot de resultaten van een uniek onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau en Mc Kinsey onder de kop `Nederlanders somber over toekomst'. Hierbij wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de resultaten van dit onderzoek representatief zijn voor de bevolking van 16-70 jaar! Het wordt tijd dat wij stelling nemen tegen de grijze deken, waarmede de huidige samenleving ons denkt te kunnen toedekken.

    • C. ten Broek