Opleving geweld na oproep Al-Zarqawi

In de Iraakse hoofdstad Bagdad is vanochtend een voormalig directeur van het ministerie van Olie doodgeschoten. De ingenieur werd in zijn auto onder vuur genomen door drie schutters toen hij vanuit zijn huis op weg was naar kantoor. Gisteren werd een hoge functionaris van het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken vermoord.

Volgens Amerikaanse militaire bronnen volgt de recente opleving van het geweld in Irak op ten minste vijf bijeenkomsten die de Jordaanse terroristenleider Al-Zarqawi de afgelopen maand heeft belegd in landen buiten Irak. Een Amerikaanse legerfunctionaris, die niet met naam wilde worden genoemd, gaf aan dat Iran niet één van die landen was. De laatste ontmoeting had plaats in Syrië. Hoewel onduidelijk is of Al-Zarqawi zelf aanwezig was op de vergadering zou hij daar wel hebben aangedrongen op het opvoeren van het aantal zelfmoordaanslagen met autobommen. Al-Zarqawi zou zijn ongenoegen hebben uitgesproken over het inzakken van de rebellie in Irak en daarom de inzet van autobommen hebben bevolen.

Op een audiotape op internet, waarvan de echtheid nog niet is vastgesteld, verdedigt Al-Zarqawi zijn offensief. ,,God heeft ons bevolen om de ongelovigen met alle middelen aan te vallen. Zelfs als gewapende ongelovigen en onbedoelde slachtoffers, vrouwen en kinderen, samen worden gedood'', aldus een stem die van Al-Zarqawi zou zijn.

Behalve de aanslag op de ex-directeur van het ministerie van Olie werd vanochtend opnieuw een reeks gewelddaden gemeld. Zo werden in Baquba twee politieagenten gedood door een bom. In Falluja werden gisteren de stoffelijke overschotten gevonden van zeven Iraakse Turkmenen. De mannen waren door het hoofd geschoten en hun handen waren vastgebonden