Nederlanderschap als handelswaar gebruikt

Weinigen lijken zich af te vragen wat de term `Nederlandse' vertegenwoordiging in de sport nog inhoudt. Het schijnt algemeen geaccepteerd dat hier speciaal genaturaliseerde buitenlanders deel van uitmaken. De vraag zou kunnen worden gesteld in hoeverre de werkelijke krachtsverhoudingen tussen nationale afvaardigingen geen geweld wordt aangedaan.

Het geval Kalou slaat alles! Het gehuil over het weigeren van een versnelde naturalisatie is niet van de lucht. Cruijff spreekt zelfs van het negeren van ,,een nationaal belang''. Het Nederlands elftal wordt een gouden kans ontnomen. Ik vraag mij werkelijk af in welke wereld de commentatoren leven. Normaal op je beurt wachten tot je het Nederlanderschap kunt verkrijgen lijkt in deze gevallen te veel gevraagd. Het opportunisme kent geen grenzen.

    • J. Mulder