Kind uitschrijven door beide ouders

Familieleden mogen elkaar straks niet meer zomaar uit de basisadministratie van de gemeente (GBA) laten verwijderen. De betrokkenen moeten eerst in persoon daarvoor toestemming hebben gegeven. Als kinderen uitgeschreven worden, is toestemming nodig van beide ouders. Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) gaat op aandringen van de Tweede Kamer de wettelijke regels voor gemeenten met spoed veranderen. Nu kunnen mannen als gezinshoofd hun familieleden uitschrijven als ze hen willen achterlaten in vooral Marokko en Turkije.