Justitie `verrast' door methode Ahold

Het openbaar ministerie (OM) heeft Ahold onlangs opheldering gevraagd over een dubieuze boekhoudmethode die vorig jaar in stilte en in twee stappen is hersteld. Het OM is hierdoor ,,onaangenaam verrast''.

Dat hebben minister Donner (Justitie) en Zalm (Financiën) laten weten in antwoord op Kamervragen over Aholds boekhoudmethode. Vorige maand stelden de Kamerleden Kant en De Wit (SP) en Heemskerk en Douma (PvdA) Kamervragen naar aanleiding van publicaties in deze krant over een omstreden boekhoudmethode die het supermarktconcern verzweeg.

Ahold stelde dertien kwartalen lang vlak voor het opmaken van de cijfers betalingen uit om de cijfers er beter uit te laten zien. De gehanteerde methode wordt als omstreden gezien omdat ze puur om boekhoudkundige redenen werd toegepast. In interne Ahold-stukken wordt geconcludeerd dat de vertraagde betalingen aan het eind van ieder kwartaal resulteerden in een positieve beïnvloeding van de cijfers ,,zonder dat er andere onderliggende zakelijke doeleinden voor bestonden''.

Ahold voorkwam vorige zomer strafrechtelijke vervolging door een schikking te treffen met justitie. Op dat moment was de bedrijfstop op de hoogte van de boekhoudmethode. Ahold heeft justitie laten weten dat de beslissing om de praktijk te staken werd genomen nog voordat er schikkingsonderhandelingen met justitie werden gevoerd. Het moment waarop de methode werd teruggedraaid viel wel samen met deze onderhandelingen, blijkt uit stukken waarover deze krant beschikt.

Ahold durfde gisteren op de jaarvergadering geen beloftes te doen wanneer de boekhouding volledig op orde is. Vorig jaar werden twee zwakheden in de controlesystemen ontdekt, waardoor de top van Ahold niet durft te garanderen dat het rapportagesysteem van het bedrijf ,,effectief'' is. Volgens commissaris J. Hommen wordt er hard aan gewerkt om van Ahold weer een geoliede machine te maken, maar garanties durfde hij gisteren niet te geven.

Het concern Ahold heeft besloten om zijn Amerikaanse cateringdochter US Foodservice niet te verkopen. Volgens topman A. Moberg zou het ,,een vergissing'' zijn de cateraar van de hand te doen.

In 2003, toen Ahold in grote financiële problemen kwam door een boekhoudschandaal, werd besloten tot 2 jaar de tijd te nemen om orde op zaken te stellen bij US Foodservice, waar grootschalig werd gefraudeerd. Volgens Moberg is men bij Ahold alleen maar optimistischer geworden over de mogelijkheden van Foodservice.

www.nrc.nl dossier Ahold