`Ex-president financiert klein leger'

De Liberiaanse oud-president Charles Taylor financiert een klein leger en bemoeit zich nog steeds met de Liberiaanse politiek. Dat is in strijd met de afspraken die zijn gemaakt toen hij bijna twee jaar geleden in Nigeria in ballingschap ging.

Dat blijkt uit een onderzoek van de gezaghebbende Coalition for International Justice (ICJ), gevestigd in de Verenigde Staten. Ze roept Nigeria op Taylor uit te leveren aan het oorlogstribunaal in Sierra Leone. Dit strafhof heeft zeventien aanklachten lopen tegen Taylor wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van het internationaal recht.

In het rapport Following Taylor's Money; A Path of War and Destruction legt de organisatie een wijdvertakt netwerk bloot van agenten, stromannen en samenwerkende bedrijven. Taylor gebruikte dit netwerk om het geld te verdienen dat hij nodig had om de gewapende strijd in Liberia en naburige landen te financieren. Het meeste geld kwam van de diamanthandel en de houthandel.

Zijn gedwongen vertrek in augustus 2003, toen de hoofdstad Monrovia werd bestookt door rebellen, maakte aan dat imperium niet volledig een einde. Volgens het rapport ontvangt Taylor nog steeds grote sommen baar geld uit zijn zakelijke belangen. De stapels bankbiljetten worden hem persoonlijk gebracht door vrouwelijke familieleden van zijn zakenvrienden. Diplomaten van de Liberiaanse ambassade in Nigeria zouden fungeren als agenten.

Uit het onderzoek blijkt dat Taylor een deel van het geld gebruikt om macht te blijven uitoefenen in Liberia. Via zijn oude commandanten financiert hij een ,,kleine maar krachtige'' militaire eenheid. De helft van de partijen die in oktober aan de verkiezingen meedoen, geeft hij financiële steun. Nigeria had Taylor gastvrijheid verleend op voorwaarde dat hij zich afzijdig van de politiek zou houden. In de Nigeriaanse stad Calabar heeft hij feitelijk huisarrest.

De Liberiaanse minister van Informatie, William Allen, zei tegen de BBC dat hij geen bewijs heeft dat Taylor zich met de Liberiaanse politiek bemoeit.

Binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties wordt al langer gedacht over een resolutie om Nigeria te vragen Taylor over te dragen aan het oorlogstribunaal in Sierra Leone. Maar het idee heeft tot nu toe onvoldoende steun. ,,In plaats van zich te moeten rechtvaardigen voor een rechter, of zijn leven in een cel door te brengen, leeft Taylor in luxe en gaat door met het vergiftigen van de regionale politiek'', aldus het rapport van de Coalition for International Justice.Als rebellenleider gaf Taylor in 1989 de aanzet tot een burgeroorlog. Hij werd nog onlangs beschuldigd opdracht te hebben gegeven tot een mislukte moordaanslag op de president van Guinee, Lansane Conte.