EU wil versoepeling antiterreurregels VS

Europese zakenlieden moeten gemakkelijker naar de Verenigde Staten kunnen reizen, ondanks de daar geldende antiterrorismemaatregelen. Zij zouden de status van `vertrouwde personen' moeten krijgen, waardoor tijdrovende en bureaucratische procedures kunnen worden vermeden die sinds de aanslagen van 11 september 2001 gelden.

Dit is een van de voorstellen die de Europese Commissie gisteren heeft gedaan om vooral de economische betrekkingen met de VS aan te halen. De goederen- en dienstenhandel tussen de EU en de VS had volgens de Commissie in 2003 een waarde van 600 miljard euro.

Volgens eurocommissaris Mandelson (Handel) gaat het om een reeks ,,concrete en praktische voorstellen om de transatlantische markt opener en efficiënter te maken''. Zo wil de Commissie ook een `Samenwerkingsforum van Toezichthouders' oprichten, waarin toezichthouders uit diverse sectoren zitten die gezamenlijk over doelen en prioriteiten kunnen praten.

De Commissie wil de al bestaande samenwerking van toezichthouders voor de financiële markten versterken om een geïntegreerde financiële markt te creëren. Ook de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties, opening van de markten voor aanbesteding, het wegnemen van investeringsbelemmeringen en intellectuele eigendom staan op de agenda.

Volgens Mandelson vormt het conflict tussen Europese Unie en Verenigde Staten over de subsidiëring van vliegtuigbouwers Airbus en Boeing geen belemmering in de betrekkingen. Hij zei snel weer over de kwestie te praten met handelsgezant Portman. ,,Er is nog een opening om te onderhandelen over een evenwichtig akkoord inzake de overheidssubsidies.''