Deelraden Rotterdam `beperken'

Burgemeester en wethouders van Rotterdam willen het aantal `politieke personen' en ambtenaren in deelgemeenten drastisch beperken. Ook moeten de deelgemeenten bevoegdheden afstaan. Dit schrijft het college van B en W in de notitie Rotterdam georganiseerd bestuurd... en zo gaan we dat doen!, die gisteren naar de gemeenteraad is gestuurd.

Rotterdam en Amsterdam kennen een systeem van deelgemeenten dat is bedoeld om het bestuur dichter bij de burger te brengen. Sinds in 2002 Leefbaar Rotterdam toetrad tot het Rotterdamse college, ligt dit systeem onder vuur als `duur' en `inefficiënt'. De notitie van het college beaamt dit nu door te stellen dat `het concern gemeente' op de burger over kan komen als `een veelkoppig monster'. Daarnaast zijn volgens het college ,,bestuurders in deze stad nodeloos veel tijd kwijt aan onderling overleggen, vergaderen, afstemmen en regelen''.

Om hierin verbetering aan te brengen wil het college het aantal `politieke personen' in deelgemeenten (portefeuillehouders en leden van deelgemeenteraden) terugbrengen. Dat zijn er nu 355 (in 13 deelgemeenten). Zij kostten in 2003 samen 10 miljoen euro, aldus de notitie. Ook zou het aantal deelgemeentelijke ambtenaren terugmoeten.

Verder wil het college een duidelijker scheiding van bevoegdheden tussen deelgemeenten en stadhuis, met minder overlap. Ook moeten deelgemeenten hun begrotingen zo opstellen dat ze onderling vergelijkbaar zijn. Tevoren wordt vastgesteld waaraan zij hun geld mogen besteden.

De gemeenteraad moet nog ja of nee zeggen tegen de voorstellen. De deelgemeenten hebben al verklaard tegen het plan te zijn.