De website

Veel aandacht voor de gevolgens van de Grondwet voor provincies en gemeenten is er op www.europadecentraal.nl. De site is een initiatief van onder meer de landelijke organisaties van gemeenten (VNG) en provincies (IPO). In een manifest dat op de site is te vinden, hebben de VNG en het IPO zich uitgesproken voor de Europese Grondwet.

Volgens beide organisaties geeft de Grondwet gemeenten en provincies meer invloed op de totstandkoming van Brusselse regelgeving.