Afschaffen krijgsraad blijkt ernstige misstap 2

Ik heb me verbaasd over en geërgerd aan de vanzelfspekendheid waarmee er in het bericht `Kritiek hof op OM én Defensie in zaak-Eric O.', tot tweemaal toe van wordt uitgegaan dat de Irakees die na het tweede waarschuwingsschot van Eric O. aan een schotwond is overleden, slachtoffer is geworden van de verondersteld afgeketste tweede kogel uit O.'s geweer.

In de publiciteit die na dit incident volgde, zijn diverse feiten naar voren gekomen die met deze theorie in tegenspraak zijn. En forensisch bewijs ontbreekt.

Omdat de uiteindelijke tenlastelegging O. slechts overtreding van de schietinstructie aanwrijft, kan hierover geen rechterlijke uitspraak komen. Dood door schuld, noch onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van een subsidiair wel toegestaan waarschuwingsschot is O. ten laste gelegd. Dan past het niemand en zeker geen krant om terminologie te gebruiken die op z'n zachtst gezegd suggereert dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt.

    • Arie de Goederen