Zalm: gemeente kan WW uitvoeren

Vice-premier en minister van Financiën Zalm (VVD) stelt voor om de Werkloosheidswet (WW) net als de Wet werk en bijstand (WWB) te laten uitvoeren door de gemeenten. Hij verwacht dat dit betere resultaten zal opleveren dan de huidige uitvoering door het UWV, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen.

Zalm opperde zijn idee gistermiddag in een toespraak tijdens het jubileum van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties, dat in Wassenaar zijn zestigste bestaansjaar vierde. ,,Ik besef dat dit een verregaande gedachte is'', zei Zalm. ,,Ik zeg ook niet dat dit morgen moet gebeuren. Het gaat mij om een frisse blik op uitvoeringsmogelijkheden.''

De vice-premier vindt dat het huidige besturingsmodel is ,,dolgedraaid'' door een overvloed aan regels. De WWB, die vorig jaar in de plaats is gekomen voor de Algemene Bijstandswet, toont volgens hem aan hoe het beter kan. Deze heeft gemeenten volledige financiële verantwoordelijkheid voor de bijstand gegeven, en meer beleidsvrijheid. Zalm wees erop dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering vorig jaar niet is gestegen, ondanks de economische recessie. Volgens hem komt dat doordat gemeenten zich meer richten op het aan het werk helpen van mensen in plaats van het verstrekken van een uitkering. Zalm wil op dit succes voortborduren.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt de suggestie ,,de moeite van het onderzoeken waard'', omdat hiermee voor de burger verschillende uitkeringen in één loket worden samengebracht. De VNG wil wel dat de gemeenten dan delen in eventuele financiële voordelen, en klaagt erover dat dit bij de WWB niet het geval is.

MKB Nederland reageert minder enthousiast. Karin Kuiper, secretaris sociale zekerheid, wijst erop dat de WW een werknemersverzekering is waarvoor werkgevers en werknemers sociale premies afdragen, terwijl de bijstand een sociale voorziening is die wordt betaald uit de belastingen. Zij betwijfelt of gemeenten meer dan vroeger doen op het aan het werk helpen van mensen. ,,Vorig jaar is snelle winst behaald door strenger fraude te bestrijden.'' Ook UWV-topman Joop Linthorst wijst het idee van Zalm af. Hij denkt dat zijn organisatie werklozen net zo goed aan het werk kan helpen als gemeenten.