Winstval Havenbedrijf

De nettowinst van het Havenbedrijf Rotterdam is afgelopen jaar gekelderd van 56 miljoen tot 7 miljoen euro bij een omzet van 442 miljoen euro. De winstval komt door financiële voorzieningen die nodig zijn als erfenis van de zogenoemde havenaffaire. Dat heeft het concern vandaag bekendgemaakt.

In de havenaffaire gaf het Havenbedrijf voor 180 miljoen euro heimelijke garanties voor leningen van banken aan defensiebedrijven van de zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen. Daarvan is 107 miljoen niet terugbetaald.

De voorzienigen zijn voor ten onrechte verleende garanties van na 1 januari 2004. Op die datum werd het havenbedrijf verzelfstandigd. Het Rotterdamse Havenbedrijf onderstreept dat de voorzieningen ,,voorzichtigheidshalve'' zijn getroffen. Het Havenbedrijf vindt dat voormalig directeur W. Scholten, die door de affaire moest aftreden, de garanties onbevoegd heeft verstrekt en dat de banken die de leningen afgaven, hun onderzoeksplicht verzaakten.

De nieuwe bestuursvoorzitter H. Smits was tevreden: zonder de voorzieningen zou de nettowinst op 60 miljoen euro zijn uitgekomen. Smits benadrukte dat de voorzieningen mogelijk in kas blijven: ,,Er is altijd een kans dat je de juridische procedures niet wint, maar wij zijn vol vertrouwen'', zei Smits vanmiddag.