Werkloosheid onder jongeren groeit niet langer

De werkloosheid onder jongeren groeit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet meer. Het CBS maakte gisteren bekend dat het aantal jeugdwerklozen al sinds de tweede helft van 2004 nagenoeg stabiel is. De totale werkloosheid stijgt nog met enkele duizenden personen per maand. Gemiddeld waren in de eerste drie maanden van dit jaar 115.000 personen in de leeftijd tussen de 15 en 24 werkloos. Daarmee is 13 tot 14 procent van deze jeugdigen werkloos.