Verontreiniging door persleiding

De rioolpersleiding tussen Groningen en Delfzijl heeft ernstige bodemverontreiniging veroorzaakt. De waterbodem is verontreinigd met kwik. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Grontmij dat de provincie Groningen vandaag heeft gepresenteerd. Het bodemslib is bovendien licht verontreinigd met polycyclische aromatische koolwaterstoffen.