Tijd Pakistan

In het artikel De telefoniste? Die zit in Pakistan (14 mei, pagina 25) staat dat Pakistan negen uur in tijd achterligt bij de Amerikaanse stad Washington. In Pakistan is het echter negen uur later.