Steun voor spreiding leerlingen

Gemeenten die achterstandsleerlingen willen spreiden, moeten daarvoor steun krijgen van het rijk. Als gemeenten een spreidingsbeleid hebben, mogen zij geen onderscheid maken tussen allochtone en autochtone achterstandsleerlingen.

Dit staat in het rapport Bakens voor spreiding en integratie van de Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege van het ministerie van Onderwijs. Het is vanmiddag aangeboden aan minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) en de Rotterdamse wethouder van onderwijs, Leonard Geluk (CDA).

De Onderwijsraad vindt initiatieven van scholen en gemeenten om `mono-etnische' scholen tegen te gaan prijzenswaardig. Zij zouden daarvoor meer mogelijkheden moeten krijgen van de landelijke overheid, stelt de raad. Die kan dat doen door het belang van integratie in de wet te zetten. Alleen orthodoxe scholen zouden zich nog aan de daaruit voortvloeiende aannameplicht mogen onttrekken.

De Onderwijsraad gaat daarmee in tegen de Commissie Gelijke Behandeling. Die oordeelde in februari dat het spreidingsbeleid in strijd is met de Algemene Wet Gelijke Behandeling. De commissie deed die uitspraak nadat het Meldpunt Discriminatie Tiel een zaak aanspande tegen de gemeente. In Tiel werd aan allochtone ouders gevraagd een andere school voor hun kind te zoeken, wanneer de groep waarin het kind zou komen daardoor niet meer een reële afspiegeling van de wijk zou zijn. In 2003 oordeelde de commissie dat scholen in Ede het aantal allochtone leerlingen niet aan banden mochten leggen.

De minister vroeg de Onderwijsraad in december advies nadat ook Rotterdam aankondigde allochtone leerlingen te gaan spreiden. Die gemeente wil dat doen aan de hand van dubbele wachtlijsten, één voor autochtone en één voor allochtone kinderen. De openbare basisschool De Pijler, op de Kop van Zuid, werkt al jaren naar eigen tevredenheid met zo'n dubbele wachtlijst. Wethouder Geluk noemde dat een goed initiatief. De onderwijsraad steunt Rotterdam hierin, mits de scholen kijken naar álle achterstandsleerlingen. Ook ouderinitiatieven om een zwarte school gemengder te maken, moeten worden aangemoedigd.