Sterkte politie met 1.000 man afgenomen (Gerectificeerd)

De politiesterkte in Nederland is vorig jaar met 1.000 formatieplaatsen afgenomen tot 52.900 agenten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nederlandse politie dat vanochtend is gepresenteerd.

De afname van de politiesterkte is vooral het gevolg van verlenging van de duur van politieopleidingen. Hierdoor komen aspirant-agenten later terecht bij de regiokorpsen. Volgens minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) blijft de groei van het politieapparaat met 4.000 agenten per 2010 gegarandeerd.

Het ziekteverzuim is gedaald van 8,2 procent in 2002 naar 6,6 procent in 2004, zo blijkt verder uit het jaarverslag. De gemiddelde leeftijd van het politiepersoneel was vorig jaar 41,5 jaar en zal de komende jaren verder stijgen.

Aansturing van de politie door middel van prestatiecontracten heeft vorig jaar tot betere resultaten geleid in de opsporing van zaken waarbij ook een verdachte kon worden overgedragen aan het openbaar ministerie. Dat aantal steeg van 233.335 zaken in 2003 naar 244.233 in 2004.

Ook de inkomsten uit transacties nadat overtreders staande werden gehouden stegen, van 1,7 miljoen euro in 2003 naar 1,9 miljoen euro in 2004.

Nagenoeg alle korpsen waren vorig jaar in staat om 80 procent van de telefonische meldingen via het alarmnummer 112 binnen 15 seconden te beantwoorden. De algehele kwaliteit van de dienstverlening is vorig jaar ten opzichte van 2003 nagenoeg gelijk gebleven. Burgers tonen zich wel in toenemende mate tevreden over de beschikbaarheid van de politie.

Ondanks eerdere protesten van regiokorpsen tegen de prestatiecontracten, vinden de meeste korpschefs nu dat het werken met convenanten vrucht afwerpt. Sterker dan voorheen wordt binnen de korpsen gericht aangestuurd op te behalen prestaties en te stellen prioriteiten. Regiokorpsen achten de in de prestatiecontracten opgenomen doelstellingen realistisch en haalbaar.

De oorspronkelijke vrees dat de politie als gevolg van die prestatiecontracten zich meer zou gaan richten op eenvoudig op te lossen zaken is volgens het jaarverslag onjuist gebleken. Het gewicht van de aangeleverde zaken bij het openbaar ministerie is sinds de invoering van die contracten juist gestegen.

Rectificatie

In het artikel Sterkte politie met 1.000 man afgenomen (18 mei, pagina 3) wordt melding gemaakt van een stijging van de inkomsten uit transacties na staandehoudingen van 1,7 naar 1,9 miljoen euro. Dat had moeten zijn: een stijging van het aantal transacties van 1,7 miljoen naar ruim 1,9 miljoen.