Noodtoestand Atjeh opgeheven

Indonesië heeft afgelopen nacht de `civiele noodtoestand' in Atjeh opgeheven, vooruitlopend op nieuwe vredesgesprekken met de rebellen van de separatistische Beweging Vrij Atjeh (GAM). Minister van Informatie, Sofyan Djalil, die volgende week naar Helsinki gaat om daar met leiders in ballingschap van de GAM te praten, zei dat de regering er ,,erg op is gebrand een vreedzame oplossing te vinden'' voor het conflict. De burgeroorlog is recentelijk overschaduwd door de tsunami die in Atjeh naar schatting 160.000 mensen het leven heeft gekost.