Meevaller fiscus, strop voor Versatel

De Tweede Kamer gaat akkoord met fiscale reparatiewetgeving om een strop voor de schatkist te beperken tot 150 miljoen euro. Zonder ingrijpen zou dit oplopen tot 1,5 miljard euro over een periode van tien jaar.

Bedrijven als de telecombedrijven KPN en Versatel mochten schulden die zijn omgezet in aandelen met terugwerkende kracht afwaarderen, wat een fiscaal voordeel zou opleveren. Maar een meerderheid van de Kamer steunt een voorstel van staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) om dat lek in de fiscale wetgeving te dichten.

De telecombedrijven hebben hard gelobbyd voor handhaving van de oude regeling met terugwerkende kracht. In 2001 werd de wetgeving voor schulden tussen moeder- en dochterondernemingen herzien. De telecombedrijven hebben sindsdien miljarden geïnvesteerd in licenties voor frequenties in mobiele telefonie en breedbandnetwerken. De verliezen die ze hierop hebben gelopen konden ze als afwaarderingsverliezen verrekenen met de vennootschapsbelasting. De reparatie van Wijn waarmee de wetswijziging van 2001 ongedaan wordt gemaakt, maakt hier een einde aan omdat het beginsel van terugwerkende kracht wordt losgelaten.

CDA en VVD steunen de staatssecretaris; de PvdA verzet zich tegen diens standpunt. Volgens Dezentjé Hamming (VVD) en De Nerée tot Babberich (CDA) ontbreekt de juridische basis om de bedrijven ruimer tegemoet te komen. Ze begrijpen wel dat bedrijven teleurgesteld zijn en op meer hadden gehoopt.

Kamerlid Crone (PvdA) meent dat het kabinet met steun van de regeringspartijen een lastenverzaring voor het bedrijfsleven. Loslating van de terugwerkende kracht en van het uitgangspunt dat verliezen afgetrokken kunnen worden, is volgens hem in strijd met de fiscale beginselen. Dit komt volgens hem de betrouwbaarheid van Nederland niet ten goede en dat schaadt het investeringsklimaat.

Crones pleidooi voor handhaving van de ruime afschrijving leidde tot een vinnig debat met De Nerée die het PvdA-Kamerlid verweet 1,5 miljard euro aan het bedrijfsleven te willen weggeven.