Lezen: steeds korter

Het aantal uren dat mensen in hun vrije tijd lezen is tussen 1975 en 2000 gedaald van ruim zes uur per week naar krap vier uur. Het deel `lezen' in de vrijetijdsbesteding daalde van 13 naar 9 procent.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft 28 vestigingen in Amsterdam, Diemen en Ouderamstel en 163.700 leden. Directeur Hans van Velzen zegt: ,,Ons ledenbestand is de afgelopen jaren gestegen, terwijl het aantal uitleningen ongeveer gelijk is gebleven. Amsterdam vormt een positieve uitzondering, maar de daling bij andere bibliotheken is niet dramatisch. In onze bibliotheken is de drempel om te lenen laag, omdat wij het leenrecht niet per boek doorberekenen aan onze klanten. Bij veel andere bibliotheken betaal je per geleend boek een dubbeltje. Daardoor wordt men kieskeuriger en daalt het aantal uitleningen. Ik denk niet dat er minder wordt gelezen, de drager is alleen veranderd: onze digitale bestanden werden in 2004 door 150.000 mensen geraadpleegd.''