Kamer stemt zwijgend in met inzet extra geld

Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt geen bezwaar tegen de 3,5 miljoen euro die het kabinet extra wil uitgeven om de voordelen van de Europese Grondwet met een folder, radiospotjes en advertenties bij Nederlanders onder de aandacht te brengen. Dat bleek gisteren tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer.

Formeel begaf staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) zich naar de Kamer om antwoord te geven op vragen van Kamerlid Van Bommel (SP), die wilde weten waarom het kabinet zoveel geld uittrok voor ,,nog meer publicitair geweld om mensen over te halen voor de Grondwet te stemmen''.

Voor de staatssecretaris was het vooral een goede gelegenheid om snel instemming van de Kamer te krijgen voor het besteden van die 3,5 miljoen. Hij had in eerdere debatten toegezegd ,,geen cent'' uit te geven zonder daarvoor de Kamer te raadplegen.

,,Als ik zo vrij mag zijn te interpreteren wat ik hier hoor, dan hoor ik – en voor alle zekerheid check ik dat nog even – dat ik hier in brede meerderheid uitvoer wat ook de wens van de Kamer is.'' Op die verborgen vraag van de staatssecretaris reageerden alleen de tegenstanders van de extra uitgave (niet toevallig ook voornamelijk tegenstanders van de Europese Grondwet). Waaruit Nicolaï de conclusie trok dat de rest van de Kamer – een zwijgende meerderheid van voorstanders van de Europese Grondwet – zich aan zijn zijde bevond.

Zijn keuze om juist het vragenuurtje te gebruiken als moment waarop de Kamer zich over deze besteding moest uitlaten, wekte verbazing bij Kamerlid Van Staaij (SGP), die het ,,een uitermate merkwaardig'' moment noemde – een constatering die Kamer-voorzitter Weisglas verleidde tot een instemmend ,,dat vind ik ook''.

Van Staaij had net als andere tegenstanders van de Europese Grondwet moeite met manier waarop Nicolaï de besteding van deze 3,5 miljoen euro rechtvaardigde. De staatssecretaris had bij eerdere gelegenheden meermalen beloofd ,,alleen als er door de nee-campagne met groot geld campagne wordt gevoerd'' in actie te komen. Van de voorstanders van de Grondwet toonde alleen GroenLinks zich kritisch over de extra miljoenen voor de campagne.

Volgens staatssecretaris Nicolaï vormen de uitgaven van tegenstanders aan de campagne niet de aanleiding om het extra geld te besteden. Er is volgens de VVD'er te veel verwarring over de betekenis van de Grondwet. En die moet het kabinet wegnemen, volgens Nicolaï overigens uitdrukkelijk niet met ,,neutrale'' informatie, maar met argumenten die het belang van de Grondwet benadrukken. Vooral tegenstanders – zo onderschreef Nicolaï een voorzet van Kamerlid en coalitiegenoot Van Dijk (CDA) – zaaien die verwarring met tegenargumenten die niets met de grondwet te maken hebben.

Het nut van een deel van de uitgave, namelijk de 1,5 miljoen euro voor een huis-aan-huisfolder over de voordelen van de Europese Grondwet, relativeerde Nicolaï overigens: ,,Mensen laten zich niet overtuigen door folders.''