EU houdt bijna 3 miljard euro over

De Europese Unie heeft 2,7 miljard euro overgehouden van de begroting van vorig jaar, zo heeft de Europese Commissie vanmorgen meegedeeld. Daardoor hoeven de lidstaten dit jaar minder af te dragen aan `Brussel'. Voor Nederland gaat het om een meevaller van 122 miljoen euro. Duitsland krijgt meer dan een half miljard terug.

De meevaller over 2004 is overigens veel beperkter dan voorgaande jaren. Over de begroting van 2003 hield de EU bijna 5,5 miljard euro over, twee keer zo veel vergeleken met de begroting over afgelopen jaar. Nederland ontving daarvan toen 254 miljoen. Destijds had de EU grote moeite om geschikte projecten te vinden om geld voor arme regio's te besteden. De laatste tijd is die geldstroom op gang gekomen. De mededelingen over de meevallers komen elk jaar in mei. Dan heeft de Europese Commissie de balans opgemaakt van uitgaven en inkomsten in het voorafgaande jaar.

De EU is nu druk bezig met de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting (2007 tot en met 2013). Nederland wil die begroting aan een lager plafond binden dan de Europese Commissie, onder meer omdat het kabinet vindt dat Nederland verhoudingsgewijs te veel aan de Unie betaalt. Vanmorgen zei minister Bot (Buitenlandse Zaken) in een vraaggesprek met het Financieele Dagblad over de Grondwet en de Europese begroting dat hij bereid was desnoods een veto gebruiken in de onderhandelingen. ,,Nederland betaalt nu per hoofd per jaar 180 euro, Zweden 95 euro en Duitsland 71 euro. We moeten straks rond het niveau van die landen uitkomen, anders volgt een veto.''